WI 18TE

Tepelné čerpadlo voda/voda so špirálovitým výparníkom tepla z ušľachtilej ocele (400V)

Miesto inštalácie: Vnútorné

Vykurovacie tepelné čerpadlo pre vnútornú inštaláciu s integrovanou reguláciou WPM 2007 plus . S pomocou sady k montáži na stenu ( zvláštne príslušenstvo MS PGD ) možno použiť ovládaciu jednotku integrovanú do hnedočerveného dizajnového panela , prípadne možno použiť aj drôtové diaľkové ovládanie . Variabilné možnosti pripojenia pre prípojky podzemnej vody a kúrenia na zadnej stene krytu . Optimalizované proti hluku izolovaným kovovým krytom a kompresora dvojito izolovanému od vibrácií . Economizer pre vysoké vykurovacie faktory . Integrovaný špirálovitý výparník s optimalizovaný pre ochranu proti korózii a zamrznutiu . Univerzálne prevedenie s ohrevom teplej vody a flexibilnými možnosťami rozšírenia pre :

  • Bivalentný alebo bivalentno-regeneračný prevádzkový režim
  • Rozdeľovacie systémy s nemiešanými a miešanými vykurovacími okruhmi

Jemný spúšťač ( od WI 14 ) , spínač prietoku a stýkač pre čerpadlo na studňovú vodu sú integrované , snímač vykurovacej vody , snímač vratnej vody , vonkajší snímač ( norma NTC – 2 ) a lapač nečistôt pre podzemnú vodu súčasťou rozsahu dodávky .

Tepelné čerpadlo voda/voda so špirálovitým výmeníkom tepla z ušľachtilej ocele (Nízka teplota)
Objednacie označenie: WI 18TE
Farba krytu biela
Max. teplota vykurovanej vody 58 °C
Dolný limit použitia zdroje tepla (vykurovacia prevádzka) / Horná hranica prevádzky zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) 7 do 25 °C
Tepelný výkon W10/W35 / COP W10/W35 16,9 kW / 5,2
/ COP W10/W45 16,1 kW / 4
Menovitý príkon podľa normy EN 14511 u W10/W35 3,27 kW
Hladina akustického výkonu prístroja 55 dB (A)
Chladivo / Množstvo chladiva R407C / 3,5 kg
Max. hmotnostný prietok vykurovanej vody / Tlaková strata 2,8 m³/h / 7600Pa
Hmotnostný prietok zdroja tepla (min.) 4 m³/h
Rozmery (Š × V × H)** 650 x 1445 x 575 mm
Hmotnosť 187 kg
Napájacie napätie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Rozbehový prúd s jemným spúšťačom 28 A
Zaistenie C 16 A
Pripojenie vykurovania 1 ¼ Zoll
Pripojenie zdroja tepla 1 ½ Zoll

*Tepelný výkon a vykurovací faktor podľa normy EN 14511

*Nezabudnite, že je nutné dodatočné miesto pre pripojenie trubiek, pre obsluhu a údržbu

 

Dokumenty na stiahnutie