SI 35TU

Vysoko účinné  tepelné čerpadlo soľanka/voda – 2 výkonové stupne (vrátane čerpadiel pre vykurovací a solankový okruh)

Miesto inštalácie: Vnútorné

Tepelné čerpadlo pre vykurovanie s vnútorným umiestnením a integrovanou reguláciou WPM Econ5Plus. Variabilné možnosti pripojenia pre solankový, ako aj vykurovací okruh na zadnej strane. Možnosť pripojenia priamo na vykurovací systém. Proti hluku izolovaný plechový obal a kompresor uložený na voľne kmitajúcej, dvojito izolovanej platni prispievajú k veľmi nízkej hladine hluku. Vysoké výkonové čísla sú dosiahnuté vďaka elektronickému expanznému ventilu, COP-Booster-u a elektronickému riadeniu čerpadla solankového okruhu, ktoré sa riadi teplotou solanky. Senzorické sledovanie chladiarenskeho okruhu pre vysokú bezpečnosť prevádzky a integrované meranie spotreby tepla (pre vykurovanie a ohrev TÚV). FWO funkcia pre efektívnejšiu prípravu TÚV a jej vyššiu teplotu. Ovládací panel s displejom integrovaný v dizajnovom obale, môže byť použitý ako diaľkové ovládanie spojené so samotnou reguláciou pomocou kabeláže. Je však potrebná dodatočná sada MS PGD. Univerzálne prevedenie s dvoma kompresormi na prevádzku v “medziobdobí”, s možnosťou ohrevu TÚV a flexibilnými možnosťami rozšírenia pre:

  • bivalentnú alebo bivalentno-regeneratívnu prevádzku
  • možnosť napojenia pre miešané a nemiešané okruhy
  • použite v sieti s variabilnými záťažovými tarifami (SG Ready)

Jemný spúšťač, čidlo pre vykurovanie a solankový okruh (prívod, spiatočka)integrované; lapač nečistôt pre solankový okruh, senzor vonkajšej teploty (Norm NTC-2), obehové čerpadlá pre solankový a vykurovací okruh sú súčasťou dodávky. Obehové čerpadlo pre solanku s čerpaním 12m výšky a 4 m3/h prečerpaným objemom, dĺžka 220mm, obehové čerpadlo pre vykurovací okruh s čerpaním do výšky 10m pri 2,5 m3/h, dĺžka 180mm.

Solankový paket SZB sa objednáva samostatne.

Tepelné čerpadlo zem/voda
Objednacie označenie: SI 35TU
Farba krytu biela (obdoba RAL9003)
Max. teplota vykurovanej vody 62 °C
Dolný limit použitia zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) / Horný limit prevádzky zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) -5 do +25 °C
Tepelný výkon B0/W35 / COP B0/W35* 18,40 kW / 5,2
Maximálny tepelný výkon B0/W35 / COP B0/W35 34,80 kW / 4,8
Tepelný výkon B0/W45 / COP B0/W45 17,30 kW / 4,0
Maximálny tepelný výkon B0/W45 / COP B0/W45 33,1 kW / 3,7
Menovitý príkon podľa normy EN 14511 u B0/W35 7,25 kW
Hladina akustického výkonu prístroja 58 dB (A)
Chladivo / Množstvo chladiva R410A / 10,9 kg
Max. hmotnostní prietok vykurovanej vody / Tlaková strata 6,1 m³/h / 10600 Pa
Hmotnostný prietok zdroja tepla (min.) 6,4 m³/h
Rozmery (Š × V × H)** 1000 x 885 x 810 mm
Hmotnosť 315 kg
Napájacie napätie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Rozbehový prúd s jemným spúšťačom 30 A
Istenie*** C 32 A
Pripojenie vykurovania 1 ½ Zoll
Pripojenie zdroja tepla 2 Zoll
Pečať kvality EHPA (platná do) Áno/ 24.11.2019

* Tepelný výkon a vykurovací faktor podľa normy EN 14511

** Nezabudnite, že je nutné dodatočné miesto pre pripojenie rúrok, pre obsluhu a údržbu.

***Istenie je realizované ako odpojenie všetkých pólov (spoločné odpojenie všetkých fáz)

Dokumenty na stiahnutie