NÁVRH CENOVEJ PONUKY

Zem-voda

Zdrojom energie je zemina a energia sa čerpá prostredníctvom zemných kolektorov alebo hlbinných vrtov.

Tepelné čerpadlá sú určené pre vnútornú inštaláciu, v kompaktnom alebo univerzálnom prevedení.
Rovnako ako u systému vzduch-voda, je u tepelných čerpadiel využívajúce energie krajiny, na výber z nízkoteplotného (do 58 ± 2 ° C) a vysokoteplotného prevedenie (do 70 ± 2 ° C)
Od roku 2011 je v sortimente aj vysokoefektívne prevedení (COP = 5,0).

Vyšší komfort zaisťujú tepelné čerpadlá s chladením, aktívne (reverzibilný) alebo pasívne.

Produkty