NÁVRH CENOVEJ PONUKY

Vzduch-voda

Tepelné čerpadlá Dimplex vzduch/voda – rady: LA / LAW/ LAK/ LI / LIH / LIK / LIKI (výkon 2 až 60kW)

Jedná sa o tepelné čerpadlá, kde zdrojom tepla je okolitý vzduch. Ten je všade dostupný a to v akomkoľvek množstve a hlavne ZDARMA.

Na základne umiestnenia jednotlivých častí rozlišujeme: vonkajšie a vnútorné umiestnenie a splitové tepelné čerpadlá:

Produkty

Výkon tepelného čerpadla sa mení s teplotou vonkajšieho vzduchu, teda ak rastie teplota vonkajšieho vzduchu, rastie aj výkon tepelného čerpadla. Naopak ak klesá teplota, klesá aj výkon. Z toho dôvodu sú tepelné čerpadlá vzduch-voda prevádzkované v bivalentnom režime, tzn. pri teplotách pod cca -4 °C (bod bivalencie) sa pripája doplnkový zdroj a tepelnú pohodu zaisťujú oba zdroje spolu. Min. teplota, pri ktorej tepelné čerpadlo Dimplex ešte efektívne a ekonomicky pracuje, je -25°C.

Pri dlhodobo nižších teplotách pokrýva tepelnú potrebu len doplnkový zdroj. Tieto teploty sú však u nás iba ojedinelé, v posledných rokoch takmer vôbec. Bod bivalencie je bod, keď výkon tepelného čerpadla je rovnaký ako tepelná strata domu. Pri nižších vonkajších teplotách je výkon nižší než treba a tento rozdiel “pokrýva” doplnkový zdroj. V opačnom prípade, keď je výkon vyšší než treba, tepelné čerpadlo sa vypne. Znovu sa zapne až pri opätovnej požiadavke na kúrenie.

Doplnkovým (bivaletným) zdrojom je väčšinou el. ohrev alebo plynový kotol, resp. “komfortný zdroj” , ktorý sa dá jednoducho ovládať a regulovať.

V rozmedzí teplôt cca -5 °C až +8 °C dochádza k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na výparníku, preto musia mať tepelné čerpadlá vzduch-voda zaistený odvod kondenzátu.

Oba varianty prevedenia sa taktiež rozlišujú podľa dosahovanej teploty vykurovanej vody na nízkoteplotné (do 58°C), stredneteplotné (do 65°C), vysokoteplotné (do 75 °C) a na reverzibilné ( s chladením). Špecialitou sú tepelné čerpadlá vysokoefektívnej rady LA xxTU, čo sú tepelné čerpadlá s vysokým vykurovacím faktorom od od COP = 3,7 (pre typ LA 9TU) až po COP = 4,0 (pre typ LA 40TU). S týmto tepelným čerpadlom sa samozrejme dosahuje vyšších úspor energie a teda nižších prevádzkových nákladov a pri absencii zemných prác dokonca efektívnejším a ekonomickejším riešením oproti systému zem-voda. Zvláštnym prípadom je tepelné čerpadlo typ LI 2M, čo je malé tepelné čerpadlo vhodné pre vykurovanie malých objektov či nízkoenergetických domov, využívajúce energiu obsiahnutú vo vetranom vzduchu.