Zdroje nízkoteplotnej energie

Naša planéta Zem je jeden obrovský zásobník tepla. Vzduch, ktorý ju obklopuje, voda a samotná Zem sú neustále zásobované novou energiou zo slnka. Tepelné čerpadlo nám umožní nízke teploty týchto zdrojov premeniť na teplo, ktorým možno vykurovať a pripravovať teplú úžitkovú vodu (TÚV).

V zásade možno zdroje nízkoteplotnej energie pre tepelné čerpadlá rozdeliť na tieto základné druhy:

• prírodné zdroje vo forme:

• druhotné zdroje vo forme odpadových tepelných tokov, plynov, kvapalín a iných
látok z priemyselných, technologických ale aj netechnologických procesov.

Výhody prevádzky tepelného čerpadla :

Teplo je skryté aj v mrazivom prostredí

Je jedno o aký zdroj sa jedná, či už je to vzduch, voda alebo zem, tepelné čerpadlá DIMPLEX sú schopné získať z prostredia požadované množstvo energie, aby mohli zásobovať dom teplom a to hlavne v tedy, keď je to najdôležitejšie – v zime.