Dotácie – ako na to

Rýchly postup k dotáciam:

Postupnosť krokov pri získaní podpory

 

1. Domácnosť- zákazník- si vyberie zariadenie a zhotoviteľa

 

2. Následne uzatvorí zmluvu so zhotoviteľom

 

3. Domácnosť požiada SIEA o vydanie poukážky( už s konkrétnym produktom)

 

4. SIEA zašle domácnosti-zákazníkovi zmluvu o poskytnutí príspevku

   s poukážkou

 

5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu – celková suma na faktúre bude

    znížená o hodnotu poukážky                                                                  

 

6. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

 

7. SIEA posúdi oprávnené výdavky a nakoniec preplatí

    zhotoviteľovi poukážku

 

Viac informácii získate na adrese: www.zelenadomacnostiam.sk

SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra

Výška podpory je stanovená na sumu 370€ na 1 kW výkonu, maximálne však do sumy 3700€, čiže len na prvých 10 kW výkonu!