Kontakt

BREL spol.s.r.o.

Centrum 1746/265

017 01 Považská Bystrica

Slovensko

 

Obchodné oddelenie:

brel@brel.sk

tel. c. 0918 341 568

 

Servisné oddelenie:

Poruchová linka:

0918 341 577

domotechnika@brel.sk

 

Fakturačné oddelenie a logistika

 info@brel.sk
Telefon:    042 / 4330791
Fax:    042 / 4260610

IČO: 31607934

IČDPH: SK2020439784

DIČ: 2020439784

zapísana v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo 2677/R

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685

e-mail:  tn@soi.sk