LA 16TAS

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Miesto Inštalácia: Záhradné

Tepelné čerpadlo vzduch / voda pre vonkajšiu inštaláciu s manažérom tepelného čerpadla WPM 2006 plus riadeným vonkajšou teplotou. Optimalizované proti hluku použitím ventilátorov  so “sovími krídlami”, a s tichým chodom. Energetický hospodárne odmrazovanie pomocou spiatočky okruhov. Vysoké vykurovacie faktory vďaka splneniu požiadaviek normy EN 14511 na väčšie objemové prúdy na strane využitia tepla. Univerzálne vyhotovenie s ohrevom teplej vody a flexibilnými možnosťami rozšírenia pre:

  • bivalentný alebo bivalentno-regeneračný prevádzkový režim
  • rozdeľovacie systémy s nemiešanými a miešanými vykurovacími okruhmi

Pri inštalácii v blízkosti steny musia byt dodržané minimálne vzdialenosti. Integrovaný snímač vykurovanej vody a integrovaný jemný spúšťač;  snímač vratnej vody a vonkajšej teploty súčasťou rozsahu dodávky.

Elektrické spojovacie vedenie EVL … medzi tepelným čerpadlom a manažérom tepelného čerpadla musí byť objednané zvlášť.

 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda (Nízka teplota)
Objednacie označenie: LA 16TAS
Farva krytu biela hliníková
Max. teplota vykurovanej vody 58 °C
Dolný limit použitia zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) / Horný limit prevádzky zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) -25 do 35 °C
/ COP A-7/W35* 10,00 kW / 2,74
Tepelný výkon A2/W35 / COP A2/W35* 11,70 kW / 3,12
/ COP A7/W35* 14,60 kW / 3,68
/ * 16,60 kW / 3,87
Menovitý príkon podľa normy EN 14511 u A2/W35 3,66 kW
Menovitý príkon podľa normy EN 14511 u A7/W35 4 kW
Hladina akustického výkonu prístroja 62 dB (A)
Hladina akustického tlaku v 10 m 32 dB (A)
Chladivo / Množstvo chladiva R404A / 3,5 kg
Max. hmotnostný prietok vykurovanej vody / Tlaková strata 2,6 m³/h / 11900 Pa
Hmotnostný prietok zdroja tepla (min.) 4000 m³/h
Rozmery (Š × V × H)** 1075 x 1550x 852 mm
Hmotnosť 231 kg
Napájacie napätie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Rozbehový prúd s jemným spúšťačom 20 A
Zaistenie C 13 A
Druh odmrazovania Spiatočka okruhu
Pripojenie vykurovania 1 Zoll
Pečať akosti EHPA (platný do) Áno / 08.11.2016
Pečať akosti NF-PAC (platný do) Áno / 30.06.2016

* Tepelný výkon a vykurovací faktor podľa normy EN 14511

** Nezabudnite, že je nutné dostatočné miesto pre pripojenie trubiek, pre obsluhu a údržbu.

Dokumenty na stiahnutie