HPL 6S-TUW2

Paket – tepelné čerpadlo s hydraulickou vežou pre kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody

 

LA 6S-TU

Vysoko účinné tepelné čerpadlo vzduch / voda  

Miesto inštalácie: exteriér

 

Paket pozostáva zo samotného tepelného čerpadla a s hydroveže HWK 230Econ5S s integrovaným manažérom.

Tepelné čerpadlo:

- obzvlášť tiché vďaka optimálne odhlučnenému kovovému telu a priestoru kompresoru

- vysoká efektívnosť vďaka vysokovýkonnému výparníku, EC ventiláru a COP Booster-u

- integrácia inteligentných izbových termostatov umožňujú ďalšie zefektívnenie celého systému

- flexibilné možnosti rozšírenia vďaka dvom výstupom zmiešavača pre bivalentný prevádzkový režim a/alebo riadeniu zmiešavacích okruhov

- využitie variabilných záťažových taríf (SG Ready)

 

Hydroveža:

- malý požiadavok na priestor vďaka kombinácii akumulačného zásobníka na TÚV a kúrenie, ktoré sú uložené nad sebou

- jednoduché a rýchle skompletovanie a uvedenie celého systému do prevádzky vďaka integrovanému manažéru tepelného čerpadla a optimálne na seba odladenými jednotlivými súčasťami

- integrovaný doplnkový zdroj tepla v podobe el. špirály (2 / 4 / 6  kW)

Vysoko účinné tepelné čerpadlo vzduch/voda pre univerzálnu vonkajšiu inštaláciu
Objednacie označenie: HPL 6S-TUW2
Max. teplota vykurovanej vody 60 °C
Dolný limit použitia zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) / Horný limit prevádzky zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) -22 do 35 °C
vykurovací výkon / COP    A-7/W35* 4,00 kW / 2,90
vykurovací výkon / COP    A2/W35* 5,10 kW / 3,80
vykurovací výkon / COP    A7/W35* 6,40 kW / 4,60
Hladina akustického výkonu prístroja 56 dB (A)
Hladina akustického tlaku v 10 m 28 dB (A)
Chladivo / Množstvo chladiva R410A / 3,4 kg
Max. hmotnostný prietok vykurovanej vody 1,15 m³/h
Rozmery (Š × V × H)** 1350 x 945 x 600 mm
Napájacie napätie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

*Tepelný výkon a vykurovací faktor podľa normy EN 14511

**Nezabudnite, že je nutné dodatočné miesto pre pripojenie trubiek, pre obsluhu a údržbu.

Dokumenty na stiahnutie