HPK 6 / 8 / 11 / 14TES

Vysoko efektívne tepelné čerpadlo zem- voda s akumulačným zásobníkom pre vykurovanie

Miesto inštalácie: Vnútorné

Balíček pozostáva s tepelného čerpadla zem-voda, akumulačného zásobníka PSP100E a prepojovacieho setu VSH KS na jednoduché a rýchle prepojenie jednotlivých komponentov na vykurovací systém.

Kompaktné prevedenie s ohrevom teplej vody a integrovanými komponentmi umožňujúce priame pripojenie na nemiešaný vykurovací okruh ( nie je možné použiť pre bivalentné zariadenie ) :

  • Vysoký koeficient efektivity dosiahnutý na seba odladenými jendotlivými komponentami a elektronickým riadením prietokov
  • Vysoký komfort pre prípravu TÚV v prepojení so 400L dizajnovým zásobníkom na TÚV
  • možnosť rozšírenia o modul na pasívne chladenie

Rozdeľovač pre soľankový okruh je nutné objednať zvlášť. Expanzná nádoba a bezpečnostná montážna skupina pre okruh soľanky a vykurovací okruh sa objednávajú samostatne.

označenie: HPK 6TES HKP 8TES HPK 11TES HPK 14TES
 trieda energetickej efektívnosti (nízka teplota) A++/190% A++/196% A++/206% A++/193%
 trieda energetickej efektívnosti (vysoká teplota) A++/130% A++/145% A++/142% A++/136%
 maximálna teplota vykurovacej vody 62°C
dolná / horná hranica nasadenia (teplota solanky)  - 5 / +25 °C
Vykurovací výkon B0/W35 / COP* 5,9 kW / 4,7 7,8 kW / 4,8 10,6 kW / 5,0 13,1 kW / 4,7
akustický tlak 42 dB (A) 43 dB (A)
Akustický tlak vo vzdialenosti 1m 30 dB (A) 31 dB (A)
prietok vykurovacej vody / strata tlaku  podľa EN 14511                           m3/h / Pa 1,0 / 9500 1,4 / 11000 1,8 / 17800 2,2 / 27500
minimálny prietok solanky / tlaková strata výparníku EN 14511                 m3/h / Pa 1,1 / 13000 1,5 / 18800 2,2 / 26000 2,7 / 30000
napájacie napätie 3/N/PE  400V, 50 Hz
rozmery (šírka x výška x hĺbka)** 652 x 1660 x 688 mm
váha 129 kg 144 kg 147 kg 153 kg
vyhotovenie kompaktné

* Tepelný výkon a vykurovací faktor podľa normy EN 14511
** Nezabudnite, že je nutné dodatočné miesto pre pripojenie rúrok, pre obsluhu a údržbu